Dyreliv på Afrikas savanne

Dato 30.01.2024 8 min

Savannen er et meget fascinerende sted, og den er kendetegnet ved sin åbne græsbevoksning, spredte træer og buske. Der findes hovedsageligt savanne i Afrika, men der kan findes lignende vegetation i andre dele af verden. Den afrikanske savanne er især unik på grund af dens biodiversitet og de forskellige økosystemer, som savannen understøtter. Klimaet er typiske præget af en våd sæson og en tør sæson, som begge påvirker dyrelivet.

 

Dyrene på savannen

Der findes mange forskellige og spændende dyr på den afrikanske savanne, og nedenfor kan du blive klogere på ti af de dyr, der lever på savannen.

 

Løven

Løven er et af de mest imponerende dyr, som lever på savannen. Denne majestætiske kat er berømt for sin store og kraftfulde krop, sit dybe brøl og den karakteristiske manke, som man ser på hanløven. Løven er kendt som junglens konge, men faktisk lever den på savannen og i græslandet Afrika, og kun enkelte eksemplarer i Indien.

Løver lever og jager i grupper, som typisk består af flere hunner, deres unger og et par hanner. Denne sociale struktur er unik, og understreger løvens afhængighed af samarbejdet hinanden imellem. Løvinderne er de primære jægere samarbejder om at nedlægge bytte, og ofte er dette bytte større end løverne selv. De nedlægger f.eks. zebraer og gnuer, mens de mandlige løver står for at beskytte og markere gruppen territorium.

Løven er et symbol på styrke og i mange kulturer, bruges de som symbol på magt og power. I virkeligheden er løven en del af et vigtigt økosystem, hvor de sørger for at regulere populationen af græssende dyr. Løven er truet af mennesker, da den står overfor tab af habitat og konflikter med mennesker, som har ført til en stor nedgang i arten.

 

Elefanten

Den afrikanske elefant er et symbol og styrke såvel som løven, og den lever som navnet siger på det afrikanske kontinent. Som det største landlevende dyr på jorden, er elefanten kendt for sin store fysik med de store ører, voldsomme stødtænder og en lang snabel. Snablen er en forlængelse af læben og næsen, og et værktøj, som elefanten har stor glæde af. Den bruges til at kommunikere, hente mad, suge vand og som et organ til berøring og lugt.

Elefanter lever i tætte grupper, som ledes af en ældre hunelefant, som er kendt som matriarken i gruppen. Familiegrupperne består af hunner og deres unger, mens de voksne hanner ofte lever alene eller midlertidigt som en del af grupper. Elefanter er kendt for deres intelligens og avancerede sociale adfærd. De kan vise og skabe dybe følelsesmæssige bånd, og de kan kommunikere på lange afstande via infralyd, og de viser tegn på både at føle empati og sorg.

Til trods for deres størrelse, er elefanter i stigende grad truet af menneskelig domesticering. De taber levesteder og krybskytteri for elfenben har ført til dramatiske fald i antallet af elefanter. Derfor arbejder internationale organisationer også hårdt på at beskytte elefanten, som fortsat skal være en del af økosystemet på den afrikanske savanne i fremtiden.

 

Geparden

En af de enestående dyr, der også lever på savannen, er geparden, som er det hurtigste landlevende dyr. Med hastigheder på omkring 112 km i timen på kort distance, kan geparden sætte hurtigt fra land. Denne hastighed er et resultat af gepardes slanke krop, lange ben, dybtgående brystkasse og meget fleksible rygsøjle. Denne kropsstatur muliggør hurtig acceleration med lange skridt.

Geparden er en dygtig jæger, og den er primært aktiv om dagen for at undgå konkurrence med andre store rovdyr som løver og hyæner. Den bruger sin hastighed til at nedlægge byttedyr, som ikke kan løbe fra den. Den jager ofte små og mellemstore antiloper. Selvom geparden kan løbe stærkt, er den udfordrende af en manglende udholdenhed, og derfor skal den præcisere og time sit angreb for at lykkes.

Ligesom mange andre dyr på savannen, er geparden truet af habitatødelæggelse og menneskelig påvirkning.

 

Næsehornet

Både det sorte og det hvide næsehorn er blandt de mest særlige dyr på den afrikanske savanne. Trods deres navne, er begge typer af næsehorn grå, og forskellen ligger i stedet i deres mundform. Det sorte næsehorn har en spidset læbe til at plukke frugter og grene, mens det hvide næsehorn har en bred og flad læbe til græsning.

Næsehornet er et stort dyr, som er kendt for at have imponerende horn, og netop disse horn, har givet dyrearten problemer. Krybskytter har jagtet næsehornets horn fordi det siges at have medicinske egenskaber, hvilket dog aldrig er bevist. Næsehorn er udstyret med en tyk og beskyttende hud. De er relativt sociale dyr, som danner grupper, og som ligesom elefanten viser komplekse følelsesmæssige sociale adfærdsmønstre.

Næsehornene har mistet levesteder, ligesom krybskytter udgør en stor risiko for artens overlevelse. Der laves lovgivning og arbejdes hele tiden for at beskytte næsehornet, dets reservat og de andre dyr på den afrikanske savanne.

 

Zebraen

Den smukke zebra er let genkendelig på den afrikanske savanne med sine karakteristiske sorte og hvide striber. Striberne er unikke for hver eneste zebra, lidt ligesom et menneskes fingeraftryk. Striberne tjener flere formål, og er f.eks. camouflage i højt græs, hvor det er lavet for at forvirre rovdyr, der er på jagt. Samtidig er striberne en måde hvorpå zebraen kan styre sin kropstemperatur. Zebraerne er sociale dyr, og minder på mange måder om hesten, hvor de lever i små familiegrupper der er ledet af en hingst, og som består af en gruppe med flere hopper og deres føl.

Zebraen er græsædere og de spiller en vigtig rolle i økosystemet, da de bidrager til vedligeholdelse og frugtbarhed af græslandet. De er konstant på vagt overfor rovdyr, og er udstyret med skarpe sanser og hurtige refleksioner. På trods af deres hurtighed, falder zebraer ofte som bytte for rovdyr. Det gælder især de unge og svage.

 

Giraffen

Giraffen er det højeste dyr i verden, og den er et ikon på den afrikanske savanne. Den har en imponerende størrelse med sin lange hals, og så er det karakteristisk med sit plettede mønster. Giraffens lange hals og ben giver den mulighed for at nå føde højt oppe i træerne, og den kan nå føde, som andre planteædere ikke kan udnytte. Det giver giraffen en unik fødekilde i habitatet.

Giraffens højde giver den desuden en god udsigt udover savannen, hvilket er en fordel, når det gælder om at spotte rovdyr på jagt. Giraffen er et stille dyr som overvejende kommunikerer med visuelle signaler og lyde, som ikke kan høres af mennesker. De lever i løst sammensatte grupper, som konstant ændrer deres sammensætning.

Krybskytteri er også et problem for giraffen, som er blevet klassificeret som sårbare og der gøres meget for at beskytte dem. De er desuden udfordrede af habitatødelæggelse, som gør, at de har færre steder at leve.

 

Hyænen

Mange forbinder en hyæne med noget uhyggeligt, og den er ofte misforstået og bliver fremstillet negativt i fortællingerne. Men faktisk er det et ganske fascinerende dyr, og et vigtigt rovdyr på den afrikanske savanne. De er kendt for deres kraftfulde kæber, komplekse sociale struktur og alsidige jagtstrategi. Hyæner lever i matriarkalske grupper kaldet klaner, og disse klaner kan bestå af op til 80 individer.

De er intelligente og tilpasningsdygtige, som lever af en varieret kost. De spiser alt fra mindre dyr som de fanger til ådsler, som de hugger fra andre rovdyr.

Hyæner kommunikerer gennem et komplekst system af lyde, lugte og holdninger. De er kendt for deres højlydte lyd, som nærmest lyder som en latter, og som kan høres på lang afstand. Denne lyd bruges til at kommunikere med andre medlemmer af klanen.

 

Gnuer

Det sidste dyr på savannen, som vi vil komme ind på, er gnuen. Dette dyr er kendt for sin markante fysik, det muskuløse hoved, de skarpe horn og den robuste krop. Der findes to typer af knuer. Den ene er den blå gnu, som overvejende lever i Østafrika, mens den anden er den sorte gnu, som primært lever i Sydafrika. Gnuen er et græssende dyr, som bidrager til økosystemet ved at vedligeholde savannen, ligesom den også tjener som byttedyr for rovdyr.

Gnuen har en årlig migration, som er betragtet som en af de største dyrevandringer på jorden. Millioner af gnuer sammen med zebraer og antiloper bevæger sig over tusindvis af kilometer i en cyklisk proces, som er drevet af søgen efter friske græsgange og vand. Denne migration er en afgørende del af gnyens livscyklus og en vital begivenhed for mange andre arter, som afhænger af mikrationen for at finde deres kilde til føde.

Der er talrige populationer af gnuer, men alligevel står de overfor udfordringer i form af habitatødelæggelse og menneskelig indtrængen, såvel som klimaændringer, der påvirker mængden af vand og græsgange.

 

Konklusion om savannens dyr

Savannen i Afrika er et ganske særligt sted. Et dynamisk sted, som huser en imponerende mangfoldighed af dyreliv. Der gøres meget for at beskytte og bevare det unikke habitat, for at sikre dets overlevelse i fremtiden.

Den afrikanske savanne er uden tvivl et besøg værd, og et sted man bør opleve mindst en gang i løbet af sit liv. Besøger man savannen er det vigtigt at respektere de dyr der lever der, og bevare deres habitat.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange dyr lever der på den afrikanske savanne?

Der lever et utal af dyr på den afrikanske savanne, og det er svært at sætte et præcis antal på det. Der er 1238 forskellige arter på IUCN’s liste over kritisk truede arter.

På Dyreportal.dk kan du sælge dit kæledyr.
Kvit og frit.

Følg os på