De mindste fugle i verden

Dato 27.01.2024 5 min

Der findes mange meget små fugle rundt omkring i verden, og de er ganske fascinerende. Særligt på baggrund af deres meget lille størrelse, men også på grund af deres evner og livsstil. Her på siden, kan du blive klogere på nogle af de mindste fugle der findes rundt omkring i verden. Bliv klogere på deres egenskaber, adfærdsmønstre og evne til at tilpasse sig, der hvor de bor.

 

Kolibrierne

Den mindste fugl på jorden, er kolibrien, som man ikke kan komme udenom, hvis man snakker om de mindste fugle i verden. Disse små fugle er kendt for deres utrolige flyveevner og selvfølgelig for at være de mindste fugle i verden. Kolibrierne bor primært i Amerika, og de er kendt for deres måde hvor de nærmest hoverer foran blomsten før de suger nektar med jeres spidse næb. De er karakteriserede ved deres meget hurtige vingeslag, og de kan slå op til 80 slag i sekunden, hvilket gør, at de er i stand til at ændre retning med utrolig smidighed og hurtighed. Deres hastighed er exceptionel, og de skal derfor bruge store mængder nektar for at opretholde deres energiniveau.

 

Solfugle

Hjemmehørende i Syd- og Mellemamerika finder man de små solfugle, som er kendt for deres strålende fjerdragt der glimter i sollys, heraf navnet. Disse små fugle lever af nektar præcis som kolibrien, og de er derfor vigtige bestøver af mange forskellige blomsterarter. Deres lange næb, spidse næb og hurtigere flyveevner gør den til mesterlige navigatører rundt i de tropiske skove. I mange kulturer i deres hjemlande, bruges de som symboler, blandt andet på grund af deres skønhed. De spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af et sundt økosystem der hvor de bor.

 

Fuglekongen

Selvom navnet måske kan få dig til at tro, at fuglekongen er en stor fugl, da man forbinder konger med noget stort, så er fuglekongen ganske lille. Den bor i skovområder i Europa og Asien, og den har en kropslænge på omkring 8,5 centimeter, og er den mindste fugl der lever i Danmark. Den trives i nåleskove og blandingsskove, og den kendes for sin melodiske sang, som består af komplekse og hurtige toner. På trods af sin lille størrelse, er den kendt for sin langdistancevandring, hvor den kan flyve tusindvis af kilometer for at nå frem til sine yngleområder. Fuglekongen bygger en karakteristisk rede der hænger i grantræer, og hunnen ligger en lille klynge af æg, som begge forældre hjælper med at ruge ud. Den er et eksempel på naturens skønhed, og den tiltrækker fugleentusiaster, som nøje iagttager den lille fuglekonge.

 

Brandfuglen

En brandfugl er en lille fugl som lever i Europa og Asien, og som opnår en længde på omkring 9 centimeter. Den er en livlig fugl, som bor i skoven. Den er kendetegnet ved sin gulgrønne fjerdragt på oversiden, og det klare gulorange bånd, der løber henover dens isse og ned ad nakken. Det gør, at brandfuglen skiller sig ud i skovens grønne omgivelser. Den er også genkendelig ved sin lille og afrundede krop, som gør, at den er velegnet til at navigere gennem tætte grene og løv. Brandfuglen, er en travl insektæder og de færdes ofte i små flokke, hvor de søger efter føde sammen. Den bruger sangen til at markere sit territorium og til at kommunikere med sine artsfæller. Brandfuglen bygger en hængende rede, hvor i den yngler i ynglesæsonen. Den er desuden kendt for sin melodiske sang, som er en blanding af triller og korte toner, som den bruger som signal.

 

Gransmutten

En gransmutte er en lille og charmerende fugl, som er hjemmeboende i det sydvestlige Nordamerika og det nordvestlige Mexico. Denne art tilhører titfamilien og er kendt for at kunne tilpasse sig til tørre ørkenområder. Den findes ofte i buskvegetation og tættere krat. Gransmutten har en kropslængde på omkring 10 centimeter, og er altså en ganske lille fugl. Den har en gråbrun kropsfarve og en karakteristisk gul hætte, som giver den en genkendeligt udseende. Den har et lille ikonisk næb, som den bruger til at hente frø og små insekter i revner og sprækker. Den lever i små sociale grupper og er en livlig og aktiv fugl. Den er robust og tilpasningsdygtig, og er en del af økosystemet i det tørre sydvestlige Nordamerika. Her er den værdifuld for biodiversiteten og bidrager til naturen.

 

Dværgspætten

En dværgspætte er en lille og livlig spurvefugl, som bor i skovområder i Europa og Asien, og den har en kropslængde på omkring 10 centimeter. Den er let genkendelige med sin kontrastfyldte fjerdragt. Oversiden er dækket af en blågrå farve, mens undersiden er hvid med et rødbrunt bånd, der strækker sig fra nakken og ned over brystet. Den er kendt for sin karakteristiske adfærd, hvor den ofte ses kravle op af træstammer i sin søgen efter føde. Den er specialist i at fange insekter og larver fra parken og fra sprækker i træer. Den bruger sit skarpe næb til at skaffe føden, og til at gemme frø og nødder som forråd i fordybninger i træerne. De lever normalt i par eller små familiegrupper, og passer deres territorium i fællesskab.

Ovenstående er nogle af de små fugle der lever i naturen, og de er hver især fascinerende på deres egen måde.

På Dyreportal.dk kan du sælge dit kæledyr.
Kvit og frit.

Følg os på